rail infra funderingen

Schroeffundering voor railinfra

Weenk Schroeffunderingen is leverancier bij vele railinfrastructuur projecten en werkt daarbij nauw samen met diverse opdrachtgevers om nieuwe projecten door het hele land mogelijk te maken met advies en uitvoering. (ook conform Pfas bouw regelgeving). Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar infrafoundations.nl.

Opdrachtgevers en bedrijven van projecten rond ons spoor doen steeds vaker een beroep op Weenk Schroeffunderingen. De schroeffundering techniek lijkt hier immers gemaakt te zijn voor toepassingen bij spoorwegen en daarom kunnen wij heel veel. Bovendien voegt Weenk Schroeffundering nog een aantal belangrijke elementen toe; engineering en montage naar wens.

stel je vraag over funderingen aan onze klantenservice

Vragen of advies?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor onze HKV schroeffunderingen? Neem dan contact op met onze adviseurs van infrafoundations.nl.

Contact

Wat houdt railinfrastructuur in?

Onder railinfrastructuur wordt alles verstaan met betrekking tot installaties, systemen, objecten, bouwwerken en constructies die noodzakelijk voor de juiste afhandeling van het treinverkeer en de veiligheid, dan wel processen die voortvloeien uit het treinverkeer en organisatie eromheen. Denk hierbij aan alle bovenleidingen, rails, wissels , beveiligings- en bedieningssystemen.

Meer weten over de toepassing van schroeffundering bij railinfra opdrachten en hoe wij werken? Neem dan contact met ons op.

Toepassingen

Bekijk ook

Verkeerstechniek en infra

Schroeffunderingen zijn gemáákt voor verkeerstechniek en infra projecten. Rijkswaterstaat schrijft ze dan ook vaak voor bij hun projecten. Een voordeel van de funderingen is dat ze breed toepasbaar zijn. Hierbij kun je denken aan funderingen voor

  • verkeersborden
  • geluidsschermen
  • bewegwijzering
  • abri’s
  • hekwerken en versperringen
  • bovenleidingen

Weenk Schroeffunderingen voert veel projecten uit voor de overheid, de semi-overheid en het bedrijfsleven. Dat zijn vaak projecten waarbij we de schroeffunderingen op een heel nieuwe manier toepassen. Wil je daar meer over weten, neem dan contact met ons op. We vertellen je graag meer.

Rick

Kan ik je verder helpen?

Stel al jouw vragen in een vrijblijvend
gesprek met één van onze adviseurs.

Contact

Veelgestelde vragen

Graag zien we een (constructie) tekening waarop de fundatiepunten zijn ingetekend onder vermelding van de afmetingen, de tussenliggende afstanden, en de te verwachten belasting per fundatiepunt.

Graag zijn we op de hoogte van de ruimte op locatie, dit om te bepalen of wij hydraulisch kunnen monteren met onze indraai-machine, of voor moeilijk bereikbare plaatsen handmatig/elektrisch met onze hand-machine.

Graag ontvangen wij tekeningen of schetsen, zodat wij een goed beeld kunnen krijgen van het te bouwen project. Enkele foto’s van de situatie zijn ook altijd handig.