Privacybeleid

Welke gegevens verzamelt Weenk Schroeffundering?

Wanneer u onze website bezoekt, uzelf registreert of producten of diensten bestelt via Weenk Schroeffundering.nl, kan er gevraagd worden om bepaalde gegevens, zoals uw naam, contactgegevens en creditcardgegevens, in te vullen. Ook kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van onze website, of gegevens over u verzamelen vanuit berichten die u op de website plaatst, en uit e-mails of brieven die u naar ons stuurt.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

De gegevens die wij van u verzamelen gebruiken wij om uw winkelervaring bij Weenk Schroeffundering te optimaliseren. Met de verzamelde informatie kunnen wij u toegang bieden tot alle onderdelen van onze website, u goederen of diensten leveren waar u om heeft gevraagd. Ook kunnen wij u dankzij deze informatie een rekening sturen of indien noodzakelijk contact met u opnemen over uw bestelling. Daarnaast gebruiken en analyseren wij de verzamelde informatie om onze bedrijfsactiviteiten te beheren, ondersteunen, verbeteren en te ontwikkelen.

Daarnaast gebruiken we uw gegevens om contact met u op te nemen om uw zienswijze over onze diensten te horen en soms om u te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website of betreffende onze dienstverlening. Voorts, voor zo ver u daarin hebt toegestemd, gebruiken wij uw gegevens mogelijk ook om u per e-mail te informeren over andere producten en diensten die wij aanbieden, die mogelijk interessant voor u zijn.

Beheer van uw gegevens

Alle gegevens die Weenk Schroeffundering verzamelt zullen vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, anders dan voor uitvoering van uw bestelling noodzakelijk. Tot slot, indien ons bedrijf een joint venture aangaat met, wordt verkocht aan, of fuseert met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekend bij onze nieuwe zakelijke partners of eigenaren.

Landen buiten de Europese Economische Ruimte hebben niet altijd goede wetgeving met betrekking tot databescherming. Wij nemen echter altijd stappen om ervoor te zorgen dat derden uw gegevens gebruiken in overeenstemming met dit beleid. Tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht, zullen wij niets van de informatie die u ons verschaft, delen, verkopen of verspreiden zonder uw toestemming.

Wij nemen veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies, vernietiging of schade. We slaan uw gegevens op gedurende een redelijke termijn of zo lang als de wet dit vereist.

Verzoek tot inzage en/of verwijdering van gegevens

U hebt het recht de informatie die wij over u hebben opgeslagen in te zien en u kunt ons vragen noodzakelijke wijzigingen aan te brengen zodat de informatie nauwkeurig en actueel is. Daarnaast kunnen wij op uw verzoek uw gegevens verwijderen. Weenk Schroeffundering zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar database verwijderen.

Indien u wilt dat wij uw gegevens wijzigen of dat wij deze verwijderen, neem dan contact met ons op met onze klantenservice.

Wijzigingen in privacy beleid

Alle toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid worden bekend gemaakt via onze website en waar noodzakelijk, verzonden via een e-mailbericht.

Cookies

Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die wij op uw computer opslaan. Tenzij u, bij het invullen van uw gegevens, hebt aangegeven bezwaar te hebben tegen cookies, zet ons systeem cookies op uw computer wanneer u op de website inlogt. Cookies maken het gemakkelijker voor u om in te loggen en onze site te gebruiken bij toekomstige bezoeken aan onze website. Ook kunnen wij door middel van deze cookies het verkeer op onze website controleren en de inhoud van de website op u afstemmen. U kunt uw computer zodanig instellen dat deze cookies weigert. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op www.aboutcookies.org. Als u uw computer instelt op het weigeren van cookies, kunt u echter bepaalde functies van onze website niet gebruiken. Indien u in de toekomst geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven aan onze klantenservice.

Vermeldingen business partners

Onze website bevat links naar andere websites en websites van business partners die niet tot Weenk Schroeffundering behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy policy noch de inhoud van dergelijke websites.