Verzakte fundering herstellen bij verzakking huis

Verzakte fundering herstellen bij verzakking huis

Wist je dat schroeffundering ook geschikt is om verzakking van het huis tegen te gaan? De grond waarop het huis is gebouwd, kan een belangrijke rol spelen bij het verzakken van een huis. Als de grond onstabiel is, bijvoorbeeld bij kleigronden of veengronden, kan het huis na verloop van tijd gaan verzakken.

Door een erg zacht en droog klimaat in Nederland kampen steeds meer mensen met verzakking. De klimaatverandering zal een groot aantal bouwwerken de komende jaren doen verzakken. Dat is het gevolg van lage grondwaterstanden, waardoor zetting ontstaat. Zetting is de mate waarin de bodem onder het bouwwerk inklinkt. Als er minder grondwater is, dan zal de grond onder het bouwwerk verder inzakken dan voorzien was bij de bouw. Bovendien kunnen de eventueel aanwezige heipalen gaan rotten, omdat ze droog komen te staan. Het gevolg is dat woningen en monumenten scheefzakken of dat er scheuren ontstaan tussen de hoofdwoning en de aanbouw, zoals een carport, serre of tuinhuis. In de video laten we goed het verschil tussen schroeffundering en betonpoer.

stel je vraag over funderingen aan onze klantenservice

Meer weten over fundatie herstel?

Advies nodig in funderingsherstel? Neem gauw contact op met onze constructie specialist voor een funderingsonderzoek.

Contact

Huis verzakking oplossen tegen lage kosten? Kies voor schroeffundering!

De fundering van een huis is essentieel voor de stabiliteit ervan. Als de fundering niet sterk genoeg is, beschadigd is geraakt door vocht, of niet diep genoeg in de grond is geplaatst, kan het huis zakken.

We monteren een schroeffundering trillingsvrij, in tegenstelling tot bijvoorbeeld heien. Daardoor kunnen we dichtbij de bestaande fundering een nieuwe fundering aanbrengen, zonder dat er schade ontstaat. Dat doen we in- of uitpandig, afhankelijk van de situatie ter plaatse. Daarna koppelen we de beide funderingen. Het resultaat? Een stabiel geheel dat weer jaren meegaat. En dat op een heel simpele, snelle en relatief goedkope manier.

verzakking huis

Toepassingen

Bekijk ook

De expert bij verzakking van huis én monumenten

Onze verschillende herstelwerkzaamheden van de fundering zijn ook geschikt voor de fundering van monumentale panden. Dat kan een huis zijn, maar natuurlijk ook musea, overheidsgebouwen, houten constructies op palen met funderingsproblemen, historische (gemeente) gebouwen en nog veel meer. Na uitvoerig onderzoek naar de oorzaak en ondergrond zullen onze specialisten een plan van aanpak presenteren naar het ontstaan van het probleem en daaropvolgend een funderingsherstel plan en oplossing.

Kortom: Problemen met een betonnen fundering omdat de woning is verzakt, aanbouw of een monument? Schakel WSF in voor een advies op maat!

Belangrijk: Als het huis slecht gebouwd is, kan dit uiteindelijk leiden tot verzakking. Bijvoorbeeld als er onvoldoende aandacht is besteed aan de juiste verdeling met het gewicht van het huis, of als er niet voldoende rekening is gehouden met de omstandigheden waarop het huis is gebouwd.

Noodzakelijk: Voor het aanbieden van een offerte en een juiste begroting kosten voor het funderingsherstel is gedegen vooronderzoek nodig. Dit betreft zowel een rapportage van een lokale constructeur alsmede een sonderingsonderzoek. Heb je die informatie voor handen dan denken we graag met je mee!

Rick

Kan ik je verder helpen?

Stel al jouw vragen in een vrijblijvend
gesprek met één van onze adviseurs.

Contact