WSF voor aankoop, advisering en montage van je fundering

Nu ook via WhatsApp! 0683182897

Inpandige montage middels handmachine ter stabilisatie

Meer weten?

Herstel van monumentale panden

Meer weten?

Middels schroeffunderingen stabiliseren van verzakking

Meer weten?

Inpandige montage voor extra draagvermogen voor machines

Meer weten?

´Help, mijn huis verzakt!´ Hoe verzakking van het huis oplossen?

We hebben tegenwoordig erg zacht en droog weer in Nederland, maar dat heeft een keerzijde. Door de klimaatverandering zal een groot aantal bouwwerken de komende jaren verzakken. Dat is het gevolg van lage grondwaterstanden, waardoor zetting ontstaat. Zetting is de mate waarin de bodem onder het bouwwerk inklinkt. Als er minder grondwater is, dan zal de grond onder het bouwwerk verder inzakken dan voorzien was bij de bouw. Bovendien kunnen de eventueel aanwezige heipalen gaan rotten, omdat ze droog komen te staan. Het gevolg is dat woningen en monumenten scheefzakken of dat er scheuren ontstaan tussen de hoofdwoning en de aanbouw, zoals een carport, serre of tuinhuis.

 

Huis verzakking oplossen tegen lage kosten? Kies voor schroeffundering

We monteren een schroeffundering trillingsvrij, in tegenstelling tot bijvoorbeeld heien. Daardoor kunnen we dichtbij de bestaande fundering een nieuwe fundering aanbrengen, zonder dat er schade ontstaat. Dat doen we in- of uitpandig, afhankelijk van de situatie ter plaatse. Daarna koppelen we de beide funderingen. Het resultaat? Een stabiel geheel dat weer jaren meegaat. En dat op een heel simpele, snelle en relatief goedkope manier.

Ook gespecialiseerd in monumenten

Onze herstelwerkzaamheden zijn ook geschikt voor de fundering van monumentale panden. Dat kan een huis zijn, maar natuurlijk ook musea, overheidsgebouwen, houten constructies op palen met funderingsproblemen, historische (gemeente) gebouwen en nog veel meer. Na uitvoerig onderzoek naar de oorzaak zullen onze specialisten een plan van aanpak presenteren naar het ontstaan van het probleem en daaropvolgend een funderingsherstel plan.

Kortom: Problemen van de fundering omdat het huis verzakt, aanbouw of een monument? Schakel WSF in voor advies op maat!

Belangrijk:
Voor het aanbieden van een offerte voor verzakkingsherstel is gedegen vooronderzoek nodig.
Dit betreft zowel een rapportage van een lokale constructeur alsmede een sonderingsonderzoek.
Heeft u deze informatie voor handen dan denken we graag met u mee!

Maak een afspraak

 

'help mijn huis is verzakt' - huis verzakking oplossen tegen lage kosten