Bouwen in natura 2000 gebied

Fundering bij Natura 2000 gebieden nodig?

bouwproject Oosterwold zelfbouw almere - Bouwen in natura 2000 gebied

Samen met onze collega Rick ga je in deze video op pad naar Lattrop. Naar vakantiepark De Bergvennen om specifiek te zijn. Daar zijn collega’s Steven en Joey al druk bezig met het indraaien van schroeven. Dit doen ze met de hydraulische machine. Dat doen ze op een bijzondere locatie, namelijk vlak naast een natura 2000 natuurgebied in Nederland dat geniet van de Europese wet bescherming tegen stikstof. Dit is zeer actueel natuurlijk. Wat daar zo bijzonder aan is? Dat vertelt Rick je graag op onze website!

Vakantiepark bouwen in natura 2000 gebied dankzij schroeffundering

In deze informatie video staan we in Lattrop, recreatiepark De Bergvennen. Wat een voormalig camping is. Waar we nu bezig zijn is het funderen van fase 1. En dat zijn 30 vakantiewoningen. Vandaag zijn mijn collega’s Steven en Joey hier aan de slag. Ze zijn aan het monteren met onze hydraulische machine. Dat is een zelfrijdend rups voertuigje die in een ontzettend tempo die schroeffunderingen kan monteren. We hebben op de planning staan dat we 8 vakantiewoningen gaan funderen. We laten dat voorbereiden, dus de piketpaaltjes worden uitgezet door behulp van een externe partij. Zodat als wij op locatie komen, wij direct kunnen beginnen met het uit draaien van de schroeffunderingen.

Wil je op hoogte blijven van onze nieuwste video’s met tekst en uitleg over de voordelen van de schroeffundering? Abonneer dan op onze YouTube kanaal en mis niks! Uiteraard staan onze adviseurs ook voor je klaar om alle vragen te beantwoorden. Je project bespreken kan altijd met een van onze ervaren medewerkers!

De belangrijkste regels met betrekking tot Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden met als doel om de biodiversiteit in Europa te beschermen. Het netwerk omvat verschillende gebieden zoals bossen, heiden, duinen, rivieren, meren en kustgebieden. Het netwerk is gebaseerd op twee EU-richtlijnen: de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor meer info of service contact, bel ons of stuur een mail.

  • Het is verboden om activiteiten uit te voeren die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten. Dit geldt zowel voor projecten die door overheidsinstanties worden uitgevoerd als voor projecten die door particulieren of bedrijven worden uitgevoerd.
  • Als een activiteit een mogelijke impact op het gebied heeft, moet er een passende beoordeling worden uitgevoerd. Hierbij moet worden vastgesteld of de activiteit de natuurlijke kenmerken van het gebied aantast en moet er worden gezocht naar mogelijke alternatieven.
  • Als er geen alternatieven beschikbaar zijn en de activiteit toch een negatieve impact heeft op het gebied, kan er alleen toestemming worden gegeven als er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en er compensatie wordt geboden.
  • Om de kwaliteit van de beschermde gebieden te waarborgen, zijn er ook regels opgesteld over beheer, monitoring en toezicht.
  • Naast de bescherming van de gebieden, is er ook aandacht voor het behoud van soorten en habitats die van nature in het gebied voorkomen.
Rick

Kan ik je verder helpen?

Stel al jouw vragen in een vrijblijvend
gesprek met één van onze adviseurs.

Contact

Projecten