WSF voor aankoop, advisering en montage van je fundering

Nu ook via WhatsApp! 0683182897

Maak de juiste keuze

contact opnemen

‘Tot welke diepte moet ik funderen’

Er bestaat veel onduidelijkheid over, misschien ook wel omdat het bodemprofiel in Nederland zo ontzettend wisselend is. In grote delen van het oosten en zuiden van het land hebben ze wat dat betreft weinig zorgen met de vaste laag aangezien deze vaak op geringe diepte van de grond aanwezig is. In het westen van Nederland is vaak algemeen bekend dat er ‘geheid’ moet worden. Een volksterm voor funderen naar diepte, wat dus vandaag de dag ook prima met het verlengbare schroeffundament gedaan kan worden. Uiteraard volledig trillingvrij, geluidsarm en op vooral ook erg duurzaam. Het funderen naar diepte zoals wij het graag in de wat algemenere vorm noemen is nodig daar het bodemprofiel op deze locaties vaak veen-houdend is. De veengebieden liggen vaak beneden zeeniveau, of nabij plaatsen waar van nature veel water gelegen is.

Bestel goedkope schroeffundering online

 

Maar wat is het nou waardoor bij het woord ‘veenlaag’ bij professionele fundatiebedrijven gelijk alle alarmbellen gaan rinkelen?

Veen lagen hebben een soort sponsachtige werking, het heeft geen vaste vorm en daardoor bestaat de kans op inklinken, het zakken van de bodem. Om volledig zettingsvrij te funderen bij aanwezigheid van veengrond is het dan ook noodzakelijk om door de veenlagen heen tot in de vaste laag(zandlaag) te funderen. Uiteraard beseffen wij ons ook dat dit financieel niet altijd haalbaar is. Een relatief goedkoop tuinhuis met een verwachte levensduur van 15 jaar hoeft voor de meeste mensen niet meer dan eenvoudig gefundeerd te worden.

Vaak zijn dan een stapel stoeptegels, het storten van een betonnen sokkel, het slaan van houten palen, of prefab poeren toegepast om toch tegen een acceptabele prijs te funderen. Wat al deze technieken gemeen hebben? Met geen van allen wordt tot in de vaste laag gefundeerd. Moet dat dan met de schroeffundering wél? Uiteraard is dat het de beste oplossing. Maar, de beste oplossing is financieel niet altijd haalbaar.

Wat wel haalbaar is met de schroeffundering is een hoger draagvermogen, ook bij montage in de toplaag. De schroeffundering heeft een bodem verdringende werking, korte montagetijd en daarnaast een zeer laag eigen gewicht.

Hoe zit het dan bij kleigrond, of leemgrond. Werkt dat ook met goedkope schroeffundering?

Ook deze bodemsoorten vereisen wat meer kennis om hier goed in te kunnen funderen. Het heeft andere eigenschappen dan bijvoorbeeld zandgrond. Vaak is het draagvermogen in klei of leemgrond wat lager. Een simpele oplossing om toch het gewenste draagvermogen te bereiken is het toepassen wat groter formaat fundering. Dit kan bijvoorbeeld door meer lengte of meer oppervlakte(diameter) en is met een schroeffundering van 1600mm van ca. 15 kilo natuurlijk eenvoudig en binnen 15 minuten te plaatsen. Wel is geprobeerd een betonnen fundering van anderhalve meter diep te realiseren?

Wij durven te stellen dat elke regio, maar in elke regio vervolgens elke plaats en vaak elke afzonderlijke woonwijk een wisselend bodemprofiel heeft. Door de jarenlange ervaring van WSF is er een goed beeld ontstaan over welk type fundering het best toegepast kan worden.

Gedegen en eerlijke advisering is dan wat betreft funderingen ook noodzakelijk. Zowel het lezen van sonderingen, het voor dimensioneren van onze volledig statisch doorgerekende producten, als het verkrijgen van constructieve goedkeuring door de constructeur. Daarnaast uiteraard ook het inschatten van de financiële haalbaarheid van het funderen tot in de diepgelegen vaste laag.

Om terug te komen op de titel van deze blog: Tot welke diepte moet u funderen? We bepalen dit graag in overleg met u, waarbij we alle voor u belangrijke aspecten af wegen en op basis van kennis en ervaring adviseren.

Neem contact op